Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty

Kontakt

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62 – 510 Konin
tel. (63) 245 70 08

nasza poczta:
dziekanat@wspt.plKonto Bankowe:

Bank Pekao S.A
56 1240 1415 1111 0010 1549 2422 (Studia I stopnia, Konińska Akademia Dziecięca) 

Bank Pekao S.A.
48 1240 1415 1111 0010 6572 9060 (Studia Podyplomowe) 
Kapitał ludzkiWSPTUE
WSPT w Koninie realizuje  projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.